Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Rzeka Łyna 2011


 

2. Rzeka Łyna – na odcinku od jez. Ustrych do jazu w Rusi

  W 2011 r.  członkowie Klubu i Stowarzyszenie brali udział w następujących działaniach:

–          w dniu 02.04.2010 przeprowadzono sprzątanie brzegów rz.Łyny na odcinku

od j.Ustrych do wsi Ruś, w akcji wzięło udział 10 członków Klubu i Stowarzyszenia

–          w celu ochrony tarła pstraga potokowego, w okresie 22.10 do 20.11 2008 przeprowadzono 5 patroli nad Łyną na terenie Rezerwatu.

W akcji ochrony tarlisk wzięło udział 20 członków Klubu i Stowarzyszenia.

  Nikt z członków naszego Klubu i Stowarzyszenia za udział w w.w. pracach nie   pobiera jakichkolwiek wynagrodzeń.

Dodaj komentarz