Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Rzeka Łyna 2011

  2. Rzeka Łyna – na odcinku od jez. Ustrych do jazu w Rusi   W 2011 r.  członkowie Klubu i Stowarzyszenie brali udział w następujących działaniach: –          w dniu 02.04.2010 przeprowadzono sprzątanie brzegów rz.Łyny na odcinku od j.Ustrych do wsi Ruś, w akcji wzięło udział 10 członków Klubu i Stowarzyszenia –          w celu ochrony tarła pstraga potokowego, w okresie…

Ochrona tarlisk 2011

  W  okresie od 22.10 do 20.11.2011 przeprowadzono 17 kontroli nad rz.Pasłęką i Łukcianką, w tym samym okresie Społeczna Straż Rybacka z Morąga współpracująca z Klubem przeprowadziła 3 kontrole. W akcji ochrony tarlisk wzięło udział 41 członków Klubu i Stowarzyszenia. Do końca roku 2011 zaplanowano jeszcze przeprowadzenie 5 patroli na rz. Pasłęce i Giłwie.

Odłowy tarlaków 2011

  W  dniach 25.10-06.11.2011przeprowadzono odłowy tarlaków pstraga potokowego wcelu dokonania sztucznego tarła. Łącznie złowionych zostało 25 tarlaków o wymiarach od 40 do 61 cm. Z ryb tych pobrano ikrę (ok. 3 dm3 tj. ok. 18 tys. ziaren) i mlecz, co umożliwiło przeprowadzenie sztucznego tarła. Wszystkie złowione ryby, po pobraniu ikry i mlecza zostały bezzwłocznie wpuszczone z powrotem do rzeki. Inkubacja ikry i podchów materiału zarybieniowego,…

Zarybienie Pasłęki 2011

  W 2011 roku odbyły się dwie akcje zarybieniowe podczas których wpuszczono do Pasłęki i jej dopływów 8 500 szt. narybku pstrąga potokowego i 120 000 szt. wylęgu pstrąga potokowego. W pracach brało udział 22 członków Klubu i StowarzyszeniaMateriał zarybieniowy w postaci narybku został zakupiony przez Okręg PZW w Olsztynie za pieniądze przekazane przez członków…

Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Powstanie Towarzystwo Miłośników Pasłęki „Passaria”

  Zn. TMP/OŚ/02/2012                                                             Olsztyn, 10 maja 2012 r. Sz. P.  Halina Czarnecka Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19 80 – 804 Gdańsk  Szanowna Pani Dyrektor, Zarząd Towarzystwa Miłośników Pasłęki „PASSARIA” z siedzibą w Olsztynie uprzejmie informuje, iż w dniu  2 marca 2012 r. nastąpiło formalne połączenie dwóch organizacji: Olsztyńskiego Klubu…