Towarzystwo Miłośników Pasłęki "Passaria"

Rzeka Łyna


 

Rzeka Łyna – na odcinku od jez. Ustrych do jazu w Rusi
Olsztyński Klub Pstrągarzy PZW „PASSARIA„ opiekuje się odcinkiem Łyny płynącej przez Rezerwat Przyrody „Las Warmiński„ i występującą na tym odcinku ichtiofauną z jej najcenniejszymi przedstawicielami pstrągiem potokowym i lipieniem.
W związku z tym,  że PZW nie jest gospodarzem tej wody, działalność Klubu ogranicza się do ochrony rzeki przed kłusownictwem ze szczególnym
uwzględnieniem okresu tarła ,sprzątaniem bezpośredniego otoczenia rzeki na tym odcinku i monitorowaniem rzeki pod kątem występowania niekorzystnych dla środowiska zjawisk.
Członkowie Klubu mają obowiązek informowania właściwych służb o przypadkach łamania Regulaminu Rezerwatu i przepisów o Ochronie Środowiska na tym terenie.
Do dyspozycji członków Klubu są cztery zezwolenia na sportowy połów ryb
na w/w odcinku Łyny
W 2010 r.  członkowie Klubu i Stowarzyszenie brali udział w następujących
działaniach:
w dniu 10.04.2010 przeprowadzono sprzątanie brzegów rz.Łyny na odcinku
od j.Ustrych do wsi Ruś, w akcji wzięło udział 12 członków Klubu i Stowarzyszenia
w celu ochrony tarła pstraga potokowego, w okresie 28.10 do 30.11 2010 przeprowadzono 6 patroli nad Łyną na terenie Rezerwatu.
W akcji ochrony tarlisk wzięło udział 30 członków Klubu i Stowarzyszenia.
Nikt z członków naszego Klubu i Stowarzyszenia za udział w w.w. pracach nie   pobiera jakichkolwiek wynagrodzeń.
Obecnie Klub liczy 67 aktywnych członków.
Od początku działalności Klubu prowadzimy szczegółowe rejestry połowu ryb na Łynie.

Dodaj komentarz