Towarzystwo Miłośników Pasłęki “ 1996 - 2017

 

Towarzystwo Miłośników Pasłęki „PASSARIA” powstało 1.02.1996r na bazie członków Klubu Miłośników rzeki Pasłęki, działającego od 1988r przy Zarządzie Okręgu PZW w Olsztynie. Stowarzyszenie zrzesza grono osób różnych profesji, którym na sercu leży ochrona przyrody naszego regionu ze szczególnym uwzględnieniem rzek będących siedliskiem ginących gatunków ryb (m.in. pstrąga potokowego i lipienia). Ryby te, z uwagi na swoje wysokie wymagania środowiskowe, są szczególnie narażone na wpływy związane z antropopresją. Ochrona ich siedlisk i utrzymanie ich w stanie jak najbardziej zbliżonym do naturalnego jest  więc naszym obowiązkiem wobec przyszłych pokoleń.

Towarzystwo Miłośników Pasłęki jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr-em  0000059946

W listopadzie 2017 TMP Passaria zostało wpisane na listę Organizacji Pożytku Publicznego. W konsekwencji każdy może przeznaczyć 1% podatku na działalność stowarzyszenia.

Rozliczenie PIT z PITax.pl
PIT Online rozliczysz dzięki Instytutowi Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

  • Odłowy tarlaków 2018

    W listopadzie 2018 odbył się połowu tarlaków pstrąga potokowego. W efekcie prac regulacyjnych bardzo ograniczona została powierzchnia habitatów dogodnych do tarła dla pstrągów w … więcej

  • Walne zebranie -03 marca 2018r.

    Towarzystwo Miłośników Pasłęki „Passaria”KOMUNIKAT nr 2/2018____________________________________________________________Szanowni KoledzyW sobotę 3 marca 2018 r. odbyło się Walne … więcej